Elke onderneming komt voor de keuze te staan: gaan we door met de huidige accountant of gaan we op zoek naar een andere. In beide gevallen is het zaak exact te definiëren wat de onderneming van de accountant verwacht. Kies Uw Accountant heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld.
Dat ziet er als volgt uit:


Stap 1:
"Kies voor een goede voorbereiding in eigen huis"
Wat verwacht en eist de onderneming van de accountant en is de informatievoorziening voor de accountant goed op orde?
Stap 2:
"Kies voor een gedegen marktoriëntatie"
Omschrijf het profiel van de accountant en maak een selectie van accountantskantoren op basis van dat profiel.
Stap 3:
"Kies een accountantskantoor"
Nodig een beperkt aantal kantoren uit om offerte uit te brengen en stel een degelijk contract op, waarin ook is geregeld hoe te handelen in geval van niet nakomen van afspraken.
Stap 4:
"Kies voor een goede evaluatie na afloop van de werkzaamheden van de accountant."
Bereid deze evaluatie grondig voor; stem af in hoeverre afspraken zijn nagekomen en bespreek hoe attentiepunten opgepakt worden. Leg de hieruit voorvloeiende afspraken zelf goed vast voor het volgende jaar.
Bovengenoemde stappen zijn ook geschikt om de relatie met de huidige accountant te herdefiniëren.
Behoefte aan meer gedetailleerde informatie over deze aanpak en het stappenplan?